| __ \ (_) | \/ | | (_) | |__) |__ _ __ ___ _ __ _ _ __ | \ / | ___ __| |_ __ _ ___ ___ | ___/ _ \ '__/ __| |/ _` | '_ \| |\/| |/ _ \/ _` | |/ _` | / __/ _ \ | | | __/ | \__ \ | (_| | | | | | | | __/ (_| | | (_| || (_| (_) | |_| \___|_| |___/_|\__,_|_| |_|_| |_|\___|\__,_|_|\__,_(_)___\___/

درباره من

درباره من

درباره من

  • بیوگرافی پزشک

 دکتر اصغر خوشنود  مدرک پزشکی عمومی خود را در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد.وی با مدرک تخصص داخلی و کسب بورد تخصص از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد فارغ‌التحصیل شد و مدرک فوق تخصص گوارش و کبد را از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد. ارائه خدمات تخصصی(تشخیص و درمان کلیه بیماری‌های گوارش و کبد - تست تنفسی اوره جهت تشخیص عفونت معده - اندوسکوپی - کلونوسکوپی - فیبرو اسکن کبد) از فعالیت های ایشان می باشد

  • سوابق علمی 

 دارای بورد تخصص و فوق تخصص  

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد به مدت ۴ سال 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به مدت ۴ سال 

 معاونت آموزشی دانشگاه شهید صدوقی یزد به مدت ۲ سال 

 چاپ بیش از ۶ مقاله خارجی و ۲۰ مقاله داخلی