یکی از مشکلات که در گوارش و مری  انسان ها ممکن است رخ بدهد ،  تنگی مری یا ازوفاژيت‌ است. یکی از علت های به وجود آمدن ازوفاژيت عوامل ناشی از آسیب های شیمیای می باشد که باعث تنگ شدن مری می شود که دراین مقاله به توضیح آن می پردازیم .

 

ازوفاژيت‌ چیست؟

یکی از مشکلات که در گوارش و مری  انسان ها ممکن است رخ بدهد ،  تنگی مری یا ازوفاژيت‌ است. یکی از علت های به وجود آمدن ازوفاژيت عوامل ناشی از آسیب های شیمیای می باشد که باعث تنگ شدن مری می شود که دراین مقاله به توضیح آن می پردازیم .

علائم  به وجود آمدن ازوفاژيت‌ در مری

راه های مورد بررسی قرار دادن ازوفاژيت

یکی راه های تخصصی که ازوفاژيت را مورد بررسی قرار می دهند  آندوسكوپي‌ (ديدن‌ مري‌ با يك‌ لوله‌ مخصوص که مجهز به دوربین می باشد. جهت مطمئن شدن از عدم وجود سرطان در این ناحیه‌ است ، یک مقدار از بافت‌  محل‌ تنگي‌ برداشته‌ مي‌شود تا مورد آزمایش  قرار بگيرد. همچنين‌ ممکن است عكس‌برداري‌ از مري‌ در موقع بلعیدن‌ نیز توصيه‌ شود.نیاز است تنگي‌ مري‌ هر 1 ماه توسط متخصص گوارش با تجهیزات مخصوص بزرگ کننده گشاد شود. اگر اين‌ كار ادامه‌ داده‌ نشود، تنگي‌ دوباره‌ باز مي‌گردد و مشكل‌ ايجاد مي‌كند.

ازوفاژيت‌ چیست؟

علل شایع بوجود آمدن ازوفاژيت‌

رژيم‌ غذايي‌ مناسب بعد از درمان ازوفاژيت

بعد ‌از درمان ازوفاژيت‌ ، غذاهاي‌ نرم‌ و مایعات میل کنید ، تا زماني‌ كه‌ به بلعیدن‌ طبيعي‌  برسید و درمان کامل شود. از مصرف ‌ غذاهاي‌ تند و پرادويه‌ كه‌ مري‌ را حساس و متورم مي‌كنند بپرهیزید.

اگر این نشانه ها را در خود مشاهده کردید حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید